Mobil:

0917 577 624

Sídlo:                                                                                          ICO:

Framedia s.r.o.                                                                            475 629 19

Juraja Fándlyho 2637/6                                                             

905 01  Senica                                                                            

Prevádzka:                                                                                 Otváracie hodiny:

Nájdete nás v cestovnej agentúre Last Minute Centrum            Pondelok - Piatok    9:00 - 17:00

Námestie Oslobodenia 5 (vedľa Prima banky)                           Sobota - Nedela      Zatvorené

905 01  Senica