Reklamné rámy v Poliklinike Senica !

Od 1. apríla 2012 sa súčasťou reklamného mesačníka stali aj reklamné rámy vo výťahoch v Poliklinike Senica, cez ktoré prejde v pracovný deň cca 600 ľudí (mesačne okolo 13 000), čím sa významne rozšíril okruh oslovených ľudí. Naďalej pracujeme na pridávaní nových plôch.