Otázky a odpovede

Ako vlastne funguje reklama vo výťahoch?

​Vyberiete si veľkosť reklamnej plochy, o akú máte záujem, dáte nám jeden vzor Vašej reklamy, my následne Váš vzor spracujeme, dáme vytlačiť na kvalitný papier a rozmiestnime do všetkých reklamných rámov. 

Dá sa zvoliť počet reklamných tabúľ vo výťahoch, v ktorých chcem mať uverejnenú reklamu?

Nie, reklama sa dáva do všetkých reklamných rámov, ktoré vo výťahoch máme, nedá sa zvoliť len určitý počet.

Koľko stojí reklama vo výťahu?

Cena závisí od veľkosti objednanej plochy z rámu a dĺžky obdobia, na ktoré si objednávate reklamnú plochu. Cena v cenníku je však za všetky rámy spolu, nie len za jeden.

Na ako dlho môžem vo výťahoch inzerovať?

Je to na Vašom rozhodnutí a na spoločnej dohode, minimálna dĺžka inzercie je však šesť po sebe idúcich mesiacov.

Ako máte vyriešený prípadný vandalizmus?

Náš pracovník robí podľa dohodnutej frekvencie pravidelnú kontrolu plôch, zároveň je na každej ploche uvedené kontaktné číslo, po nahlásení škody, dáme rám do pôvodného stavu.