Reklama na plotoch

Ponúkame na prenájom reklamné plochy na plote Zanzibaru v Senici, ktorý je hneď vedľa frekventovanej cyklotrasy. Reklamná plocha 1 - 7 je viditeľná aj pre návštevníkov tenisových kurtov a z časti aj návštevníkov kúpaliska.

Veľkosť reklamnej plochy 1 až 8 a 14 je: šírka 253 cm a výška 174 cm .

                                                        

Veľkosť reklamnej plochy 9 až 13 je: širka 253 cm a výška 87 cm.

                                                         

Cenová kalkulácia

Pre cenovú kalkuláciu nás prosím kontaktujte.

Minimálna doba inzercie je 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Suma za nájom je bez reklamnej plachty, tú je potrebné dodať, prípadne vám ju vieme vyrobiť za 100,- euro v prípade veľkosti 253 cm x 174 cm a za 50,- euro v prípade veľkosti 253 cm x 87 cm (plachty majú otvory na pripevnenie na plot).